Privacy Verklaring

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
 
Je bezoekt onze website www.destudionijmegen.nl voor informatie. Je kunt via de website een mail sturen of ons bellen. We gebruiken jouw email-adres alleen voor persoonlijke toelichting of om contact met je op te nemen. De toelichting die volgt verlaat onze mailbox niet. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Jouw contactgegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over aan de danslessen gerelateerde zaken. Alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op.  Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. 

 
Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
 
 
Worden je gegevens met derden gedeeld?
 
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

Met deze ‘verwerker’ is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 

Je gegevens zijn goed beveiligd
 
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers en telefoons zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.
 
 
Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten dienstverlening. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 
 
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact met ons op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Bottelstraat 3 // Nijmegen // 06 51 55 23 24 // info@destudionijmegen.nl

De Klif // Oosterhout

© De Studio Nijmegen. Webdesign: Dixdesign